Általános szerződési feltételek

Ajándéktársas.hu

Ajándéktársas.hu

Általános Szerződési Feltételek 

Szolgáltató, üzemeltető adatai: 

• A www.ajandektarsas.hu tulajdonosa: Rusvai Roland egyéni vállalkozó 

• Adószáma: 72587650-1-42

• Székhelye: 2230 Gyömrő, Fogarasi utca 60/B.

• Központi telefonszám: +36305926072 , +36702012995

• Központi e-mail cím: info@ajandektarsas.hu 

• A tárhely szolgáltató üzemeltető neve: Paszinger Zoltán László EV

• Székhelye: 2146 Mogyoród, Fóti út 37.

• Elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hosting@hosting55.com

• Tel.: +36 30 9961126

• Adószám: 64818324-2-33

• Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-50357/2012.

• Képviselő: Paszinger Zoltán László

Engedélyek, tanúsítványok 

• TEÁOR 52.61.03 Csomagküldő kiskereskedelem 

• NAIH-87254/2015. 

• NAIH-100217/2016. 

Ajándéktársas.hu ügyfélszolgálat (vevőszolgálat) 

Telefonos ügyfélszolgálat: A +36 70 201 2995 -es telefonszámon érhető el. 

Az ügyfélszolgálat munkanapokon 8:00-16:00 között működik. 

Ügyfélszolgálat megkeresése írásban: Az info@ajandektarsas.hu email címen, illetve a www.ajandektarsas.hu Kapcsolatok oldalon elérhető kapcsolati űrlap kitöltésével. 

Az Ajándéktársas.hu Ügyfélszolgálat a következő témakörök kapcsán segít, kezeli a vevői észrevételeket, reklamációkat, információt szolgáltat: 

• www.ajandektarsas.hu webáruház 

• Termékinformáció 

• Akciók 

• Játékösszeállítás

• Társasjátékos rendezvények,melyeken az Ajándéktársas.hu képviselteti magát

• Az Ajándéktársas.hu -val kapcsolatos általános kérdések,ajánlatok 

A www.ajandektarsas.hu oldalait bárki korlátozás nélkül böngészheti, véleményét, megjegyzését közölheti. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az oldalon közzétett felhasználói tartalmakat moderálja vagy törölje. A www.ajandektarsas.hu oldalainak frissítése naponta történik. 

Érvényesség és hatály 

Ezen Általános Szerződési Feltételek lépnek hatályba a www.ajandektarsas.hu honlapon keresztül történő megrendeléskor. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.ajandektarsas.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Webáruház ) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződési feltételekben meghatározott felek között jön létre. 

A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak, ezt Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja. A jelen ÁSZF-ben foglaltak – így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is – továbbá a Weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a Webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek. A szerződéskötés nyelve magyar. 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Infotv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) vonatkozó rendelkezései irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

Adatkezelési szabályok, adatvédelmi tájékoztató 

Az Ajándéktársas.hu számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Elkötelezi magát a felhasználók és Vevők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak és minőségirányítási szabályzatának megfelelve járul hozzá a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. Ennek megfelelően az Ajándéktársas.hu elkötelezte magát, hogy a felhasználók és Vevők adatait a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat és a saját minőségirányítási szabályzatát megtartva kezeli, és ezáltal hozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. 

A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók (FoxPost Zrt.) részére történő adatszolgáltatást leszámítva az Ajándéktársas.hu az általa kezelt adatokat az itt közölteken túl harmadik félnek nem adja át.

Az adatokat minden módon védi az Ajándéktársas.hu, különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. 

Kizárólag olyan adatot kér az Ajándéktársas.hu a regisztráció során, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. A regisztrációkor, vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat az Ajándéktársas.hu saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti. A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ajándéktársas.hu a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja. A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. A Webáruház mindenben betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) szigorú előírásait. 

A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e -mail címén és adóazonosító jelén túlmenően weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet a Vevő internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan a Vevő meglátogatta Webáruházunkat, de ilyenek a Vevő által használt böngésző beállításai is. (technikai információk) Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra. 

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Info tv. előírásai keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a Vevő személyes adatait különösen akkor, amikor látogatást tesz a www.ajandektarsas.hu honlapon, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik egy vásárlói azonosítóval, vagy amikor termékeket rendel nálunk. Adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és ezen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően, valamint a Vevő beleegyezésével használjuk fel. Sok esetben az adatok használata csak pszeudonimizált vagy anonimizált formában történik. Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól a regisztráció törléséig tart azzal, hogy számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján, nyolc évig kötelesek vagyunk megőrizni. 

A www.ajandektarsas.hu meglátogatása során rendszerint a következő adatokat tároljuk technikai okokból az ún. naplófájlokban: 

• eszköz, amiről a felhasználó az oldalt böngészi: mobil/desktop 

• használat típusa: oldalletöltés, vagy keresés 

• oldalletöltés esetén a felhasználó által látogatott aloldalaink URL-jei 

• keresés esetén: search term: a felhasználó által keresett keresőszavak 

• a végrehajtott tranzakció minden adatát (termékek neve, mennyisége, ára, kedvezmény mértéke stb. )

• a vásárló kedvezmény csoportját (hány %-os állandó kedvezménnyel rendelkezik). 

• azért, hogy szolgáltatásainkat egyre jobban vásárlóink igényeihez és elvárásaihoz igazítsuk, anonim módon statisztikákat készítünk Google Analytics ill. saját fejlesztésű eszközökkel, a felhasználói profilok alapján és kiértékeljük ezeket. 

Az Info tv. 14. § alapján Önnek bármikor joga van az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonni. 

Sütik használata: Weboldalainkon ún. sütiket használunk. A sütik (angolul: cookies) olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy maximális kényelmet nyújtsunk a Vevőnek, amikor meglátogatja a weblapunkat. Ebbe tartoznak például a bevásárlókosár funkciójának megjelenítésére szolgáló alapbeállítási paraméterek. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely a Vevő által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor a Vevő meglátogatja honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nem a Vevő merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja vagy ha meghatározott ideig semmit nem csinál a honlapon. 

Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének beállításai segítségével. Erről további információkat kaphat a gyártótól vagy webböngészőjének súgóján keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az www.ajandektarsas.hu funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha Ön letiltja a sütik használatát. 

Amikor rendel tőlünk, a Vevő által megadott személyes adatokat összegyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi törvények keretein belül. A Vevőtől kért információk, amelyek a Vevő által igényelt szolgáltatásunk teljesítéséhez szükségesek, az űrlapon kötelező mezőként szerepelnek, a többi adat önkéntes. A szerződések megkötéséhez és végrehajtásához az egyes esetektől függően szükségünk van olyan kapcsolati információkra, mint a név, szállítási és számlázási cím, illetve a Vevő által választott fizetési módról szóló tájékoztatás. Ezen kívül a Vevő adatait használjuk még vásárlói adatbázisunk frissítésére, hogy az adatbázisban csak releváns adat tárolódjon. Gépelési hibák elkerülésére és annak biztosítására, hogy a Vevő által rendelt árucikket meg is kapja, a beírt címet teljesség és pontosság tekintetében ellenőrizzük. 

A Webáruház termékválasztékáról és különleges akcióiról szóló tájékoztatás és egyéb értesítések küldése 

Adatait, amennyiben külön regisztrált, hogy küldhet számára az Ajándéktársas.hu hírlevelet, felhasználhatjuk arra, hogy e-mailben személyre szabott tájékoztatást küldjünk termékválasztékunkról és a Webáruház egyéb promócióiról, ajánlatairól, új szolgáltatásainkról. Természetesen amennyiben a Vevő nem kíván hírlevelet kapni, bármikor letilthatja ezt a funkciót. Olyan tájékoztatási célú értesítések, amelyek nélkülözhetetlenek a szerződés teljesítéséhez és a www.ajandektarsas.hu működéséhez, például a szolgáltatásokkal kapcsolatos információk vagy díjfizetéses csomagok (pl. rendelés visszaigazolása, szerződési dokumentumok, fizetés feldolgozása), nem tilthatók le. Ezeket az értesítéseket a Vevő által megadott célhelyre küldjük. 

Tároljuk és felhasználjuk a Vevő adatait, amikor megkeres minket telefonon, emailben vagy a kapcsolati űrlapunkon keresztül, illetve ha információt küld számunkra valamilyen más formában és emiatt adatai hozzánk kerülnek. Ezen kívül tároljuk és felhasználjuk személyes adatait és a technikai információkat olyan mértékben, amennyire az szükséges a Weboldalon történő helytelen használat vagy más törvénytelen cselekedet megelőzése, vagy azzal szembeni eljárás érdekében, pl. az adatbiztonság fenntartása miatt informatikai rendszerünk elleni támadás esetére. Végül tároljuk és felhasználjuk adatait olyan mértékben, amennyire erre minket a jogszabályok köteleznek, így a többi között hivatalos szerv vagy bírósági végzés alapján, jogaink biztosítására és igényeink követelésére. 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A fogyasztó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

Adatátadás harmadik fél részére 

Adatait a rendelés teljesítése érdekében kizárólag az áruk kiszállításához szükséges mértékben átadjuk a rendelést kezelő postai ügyintézőknek. Végül adatait átküldhetjük harmadik félnek vagy hivatalos hatóságnak a fennálló adatvédelmi törvények keretén belül, ha erre minket hivatalos végzés vagy bírósági határozat kötelez, illetve ha erre engedélyünk van, továbbá jogaink biztosítására és követeléseink kikényszerítésére. 

Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért a Vevő nálunk tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. Azokat az alkalmazottainkat, akik a személyes adatokat feldolgozzák, köti az adattitkosság, annak betartása kötelezettségük. Személyes adatai védelme érdekében ezeket az adatokat kódolt-titkosított formában továbbítjuk. Adatai hosszú távú oltalmának biztosítására a technikai biztonsági intézkedéseinket rendszeresen ellenőrizzük, és ha szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhoz igazítjuk. Ezek az elvek azoknál a vállalatoknál is érvényesek, amelyek rendeléseink és instrukcióink révén adatot dolgoznak fel és használnak. 

A Vevő adatokkal kapcsolatos jogai 

A Vevőnek törvény adta joga van a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás kéréséhez, valamint azok módosításához, törléséhez és zároltatásához. Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi 

nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat. 

Beleegyezés, visszavonás és tiltakozás joga. Amikor adatait olyan célra használjuk, amely a jogi rendelkezések folytán megköveteli a Vevő beleegyezését, mindig kérjük a Vevő kifejezett engedélyét és naplózzuk az engedélyt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Az egyszer megadott engedélyt bármikor vissza lehet vonni, és/vagy Ön tiltakozhat adatainak olyan jövőbeni használata ellen, mint a reklám, a piackutatás és véleménykutatás. Szíves megértését kérjük, hogy a Vevő tiltakozásának / visszavonásának végrehajtása esetleg némi időt vesz igénybe, és hogy az implementálás idején Ön még esetleg továbbra is kaphat tőlünk értesítőket. Beleegyezésének vagy tiltásának kifejezésére, elegendő számunkra egy arról szóló egyszerű értesítés is. 

Megrendelhető termékek köre 

A www.ajandektarsas.hu kizárólag új termékeket értékesít. 

Az Ajándéktársas.hu az alábbi termékcsoportok kereskedője: 

• Játék, társasjáték 

• Ajándéktárgy 

• Kiegészítők, kellékek 

A termékleírás tartalmazza, illetve tartalmazhatja: 

• a termékkategóriát 

• a termék alapadatait (pl. termékfotó, életkor, nyelv, játékidő, játékosok száma, működés, téma, kiadó, játékcsalád) 

• rövid leírást 

Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az Ajándéktársas.hu nem tud felelősséget vállalni. Az ezirányú felhasználói, Vevői jelzéseket az Ajándéktársas.hu az info@ajandektarsas.hu email címre várja. A termék adataiban a változás joga fenntartva. Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. A termékek Webáruházunkban vásárolhatóak meg. A Webáruházban részletesen feltüntetjük az alap termék nevét, leírását, az egyedi termékekről fotót, leírást nem jelenítünk meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, a képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. . 

Vásárlás 

A www.ajandektarsas.hu Webáruházban vendégvásárlók vásárolhatnak, a vásárlás regisztrációhoz nem kötött. A vendégvásárlók számára nem jön létre profil, de a tranzakció teljesítéséhez szükséges adataikat tároljuk. A vásárlás a megrendelési űrlap kitöltése és elküldése útján történik, feltétele, hogy a Vevő a jelen üzleti szabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A Vevő a sikeres megrendelésről emailben értesítést kap. Az Ajándéktársas.hu jogosult azonban visszautasítani bármely vásárlási igényt, amennyiben a Vevő valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a vásárlási űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a vásárlói űrlap kitöltésének célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. Az Ajándéktársas.hu jogosult továbbá a vásárlást törölni, amennyiben a Weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a Vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel. 

Vásárló csak saját nevében rendelhet és járhat el a megrendelés ügyintézésében. Gazdálkodó szervezet, oktatási intézmény, klub, civil szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el. Gazdálkodó szervezet is magányszemélyként vásárolhat, majd a számlázási címnél jelzi a Gazdálkodó szervezet nevét, címét, adószámát és többi adatát. 

A szerződés létrejötte 

A Vevő a fizetésre vonatkozó gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek) megvételére, és elfogadja ezen ÁSZF érvényességét és tartalmát. 

A kézhezvétel megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan kiküldésre kerül, igazolja, hogy a Vevő rendelését a Webáruház megkapta; ez azonban nem jelenti a Vevő ajánlatának elfogadását. 

A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön értesítéssel igazol vissza. 

A Vevő a Weboldalon való vásárlással, illetve a telefonon vagy emailben leadott rendeléssel elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul. 

A Vevő a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. A Vevő által tett megrendelés, egyben szerződési nyilatkozat megtétele a Webáruház javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. 

A rendelés menete 

A Vevő a megrendelését a vásárlási űrlap kitöltésével és a “megrendelem” gombra való kattintással hagyja jóvá. 

A vásárlási űrlapon megadott adatok módosítására utólag kizárólag az ügyfélszolgálat emailcímére küldött üzenetben van lehetőség.

A megrendelés elküldése után a Vevő egy automatikus üzenetet kap, amely azt nyugtázza, hogy a megrendelés eljutott hozzánk. Amennyiben szükséges, munkatársunk rövid időn belül email-ben vagy telefonon megkeresi a Vevőt. 

A megrendelést az Ajándéktársas.hu a rendelt termékek rendelkezésre állása esetén 2 munkanapon belül visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 2 munkanapon belül a Vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Webáruházhoz vagy a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak. 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés 

A megrendelések feldolgozása a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül megtörténik. Ha a Webáruház és a Vevő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Webáruház legkésőbb a megrendelésnek hozzá való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. Ha a Webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Webáruházat nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. 

Szállítási és fizetési információk 

A honlapon minden termék forintban értendő bruttó árát, azaz ÁFÁ-val megnövelt értékét tüntetjük fel.

A szállítás Budapesten és vidéken is hétfőtől-péntekig kérhető. A megrendelt termékek kiszállítását a FoxPost Zrt.-n keresztül vállalja az Ajándéktársas.hu. 

Számlázás, fizetési módok 

A számlát minden esetben Rusvai Roland egyéni vállalkozó állítja ki, mindenkor a hatályos számviteli törvény és adójogszabályok által meghatározott adattartalommal.

 A megrendeléskor a Vevő az alábbi fizetési módok közül választhat: 

  • Banki átutalás
  • Postai utánvét

Elállási jog 

A Vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a Vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen az info@ajandektarsas.hu ügyfélszolgálati címen.

 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A Vevő az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles is visszajuttatni a terméket a Webáruháznak (azaz maximum a kézhezvételtől számított 28 napon belül). A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevő elállása esetén az Ajándéktársas.hu az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti. Nem köteles azonban visszatéríteni a Vevőnek az esetleges emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak a normál fuvarozási díjat. A jelen pontban meghatározott jogszabály tartalmazza a vonatkozó elállási nyilatkozatmintát és tájékoztatót, melyet ott megtekinthet, kimásolhat, egyben megismerheti a hivatkozott jogszabály teljes tartalmát. Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át! 

Garancia, jótállás 

Amennyiben az adott termékre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak, akkor a jótállási igény a kifizetést igazoló bizonylattal együtt, a termék fogyasztó részére történő átadástól számított egy évig érvényesíthető. A szavatossági és jótállási igények érvényesítésével kapcsolatban „a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól” szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai irányadóak. Nem érvényesíthető a garanciális igény, ha a hiba a rendeltetésellenes vagy a játékszabályban, illetve kezelési útmutatásban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye, vagy a terméken kívül álló ok következménye, vagy a terméket más már javította, illetve ha a javítás lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból. 

Panaszkezelés 

Tevékenységünkkel kapcsolatos esetleges panasz esetén hozzánk – az Ajándéktársas.hu Ügyfélszolgálat fenti elérhetőségein – és az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat: 

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főfelügyelősége 

• 1052 Budapest, Városház utca 7. +36 1 450 2598 

A Békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linkre kattintva találhatók meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., +36 1 488 2131 

Vegyes és záró rendelkezések 

A felek közötti békés úton nem orvosolható jogviták rendezésében a mindenkor hatályos polgári perrendtartás szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság jár el. A Weboldalon számos más szolgáltatóval való kapcsolatra van lehetőség a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor átkerülnek más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére nincs befolyása az Ajándéktársas.hu -nak. Az Ajándéktársas.hu – t továbbá semmiféle felelősség nem terheli a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében. Az Ajándéktársas.hu weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag  az Ajándéktársas.hu előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni. A www.ajandektarsas.hu-n keresztül történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve Vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.  Az Ajándéktársas.hu nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a: 

• a Weboldal használatából, vagy üzemzavarából, 

• az adatok bárki által történő megváltoztatásából, 

• az információtovábbítási késedelemből adódó, 

• vírusok okozta, 

• szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, 

• vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért. 

Az Ajándéktársas.hu  jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – változást megelőző – ár érvényes és az kerül felszámításra. 

A társasjáték elemeinek kisgyermekek általi lenyelése fulladást okozhat, ezért azt gyermekektől mindig tartsa távol, illetve a játékot gyermekek felnőtt felügyelete mellett használják! A társasjáték kapcsán felmerülő felelőtlenségből eredő balesetért az Ajándéktársas.hu és annak készítői nem vállalnak felelősséget.

Módosítva: 2021. június 04-én